TETOVANIE

TETOVANIE – Je druh kresby, pri krorej sa pomocou tetovacej ihly, vpichuje pigment pod pokožku – mikropigmentácia. Tetovanie je formou skrášlovania tela.

Pôvod slova tetovanie sa obvykle odvodzuje od tahitského slova „tatu“ alebo „tatau“, čo znamená vyznačiť alebo vraziť.

Tetovanie sa stalo veľmi obľúbeným v posledných desaťročiach v mnohých častiach sveta, hlavne v Severnej Amerike, Japonsku a v Európe. V týchto krajinách profesionálni tatéri povýšili svoje výtvory na umelecké diela a povzniesli tetovanie na seriózne a všeobecne uznávané umenie. Dôvodom, prečo sa tetovanie stalo formou skrášľovania tela pomerne neskoro, je fakt, že dnes ľudia pociťujú viac slobody na tento druh vyjadrenie seba samého, na rozdiel od generácie či dvoch pred nimi.

V rámci tradičných alebo domorodých kultúr tetovanie vyjadruje úctu svojim koreňom a zvykom, nie je vyjadrením vnútorného vzdoru.

V dnešnej dobe sa ľudia rozhodujú pre tetovanie najmä z estetických, kozmetických alebo náboženských dôvodov, prípadne chcú vyjadriť príslušnosť k určitej skupine. Niektorí Maorskí muži ešte stále dodržujú starodávne tradície a ich tvár zdobí zložité tetovanie – moko. Moko sa tiež využívalo aj ako rodový zápis so záznamom udalostí v živote. Čiže ich úspechy aj neúspechy sa zapísali aj na telá potomkov. Ľudia boli taktiež násilne tetovaní pre širokú paletu dôvodov. Najznámejšie je tetovanie „ka-tzetnik“ – systém tetovaní používaný na identifikáciu Židov v koncentračných táboroch počas holokaustu.